Skip to content
Slide
Slide
ÇKA BËJMË NE

Prodhimi i lëngjeve me përmbajtje të lartë të frutave dhe shumëllojshmëria në shije, bëjnë që Jaffa Champion të kategorizohet si brend frutash me shije fantastike dhe unike.

Shije e mrekullueshme
Fruta organike
Përzierje e shëndetshme
Slide
Slide
Cili është misioni jonë?

Ofrimi i cilësisë së lartë duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.
- Ndjekjen e trendëve dhe prurjen e shijeve të reja.
- Shtrirje globale.
- Ekip të motivuar drejt sukseseve të përbashkëta dhe më përgjegjësi të lartë.

Cili është vizioni jonë?

Vizioni ynë është që produktet tona të konsumohen ndërkombëtarisht, duke besuar se jemi
ata të cilët po sjellim ndryshime në ekonominë vendore, por edhe duke vazhduar të
kontribuojmë në qëndrueshmërinë dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe
mjedisore të komunitetit, e po ashtu duke besuar që po japim më të mirën për të forcuar
frymën biznesore edhe në favor të komunitetit ku veprojmë.

Slide
Slide

        © All Rights Reserved - 2022

Jaffa Champion      

sq